Regeling vervallen per 31-01-2020

Binnentredingsverordening

Geldend van 10-09-1996 t/m 30-01-2020

Intitulé

Binnentredingsverordening

Artikel 1.

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een bij of krachtens een verordening gegeven voorschrift, dat strekt tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of tot bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2.

Deze verordening treedt in werking onmiddellijk na vaststelling.