Regeling vervallen per 30-12-2015

Uitvoeringsbesluit ex artikel 2:55 Apv(Carbid schieten)

Geldend van 01-09-2009 t/m 29-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Uitvoeringsbesluit ex artikel 2:55 Apv(Carbid schieten)
Citeertitel Uitvoeringsbesluit ex artikel 2:55 Apv(Carbid schieten)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art.2:55

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2009 30-12-2015 Nieuwe regeling

18-08-2009

De Ahrenberger, 26-8-2009

Onbekend