Beleidsregel stichting Peuterspeelzalen Hof van Twente en betaling bijdrage peuterspeelzaalwerk Lokale aanbieder 2013

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

Besluit

Tot vaststelling van de Beleidsregel stichting Peutersspeelzalen Hof van Twente en betaling bijdrage peuterspeelzaalwerk Lokale aanbieder 2013

Bijlage Beleidsregel stichting Peuterspeelzalen Hof van Twente en betaling bijdrage peuterspeelzaalwerk Lokale aanbieder 2013

http://www.hofvantwente.nl/fileadmin/files/docs/digitaal_loket/Beleidsregels/Beleidsregels_2013/Beleidsregel_st_PSZ_HvT.pdf