Algemene subsidieverordening Holland Rijnland 2012

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Algemene subsidieverordening Holland Rijnland 2012
Citeertitel ''Algemene subsidieverordening Holland Rijnland 2012''
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Subsidieverordening
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 30 en 33
  3. Gemeentewet, art. 149
  4. Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012 Onbekend

14-12-2011

Website Holland Rijnland en Gemeentelijke pagina's deelnemende gemeenten

11/ 3023