Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:42 Apv (Overlast fiets/bromfiets op markt en kermisterrein e.d.)

Geldend van 01-09-2009 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:42 Apv (Overlast fiets/bromfiets op markt en kermisterrein e.d.)

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Veldhoven, ieder voor zover zijn bevoegdheid;

overwegende, dat het verboden is op de door het college of de burgemeester aangewezen uren en plaatsen zich met een fiets of bromfiets te bevinden op een door het college of de burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, evenement, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid gehouden wordt die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan de bezoekers van het terrein;

dat het instellen van bedoeld verbod wenselijk wordt geacht ter behartiging van het verkeersbelang, de verkeersveiligheid, de vrijheid van het (andere) verkeer en het voorkomen en bestrijden van overlast dienaangaande;

gelet op artikel 2:42 van de Algemene plaatselijke verordening;

b e s l u i t e n :

de uren waarop en de door het college dan wel de burgemeester aangewezen plaats waar de weekmarkt, de kermis, een evenement, een uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden welke publiek trekt, aan te wijzen als uren en plaatsen ex artikel 2:42 van de Algemene plaatselijke verordening waar het verboden is zich met een fiets of bromfiets te bevinden.