Regeling vervallen per 10-11-2023

Ruimtelijke voorwaarden huisvesting EU-arbeidsmigranten in semipermanente voorzieningen

Geldend van 07-03-2013 t/m 09-11-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Ruimtelijke voorwaarden huisvesting EU-arbeidsmigranten in semipermanente voorzieningen
Citeertitel Ruimtelijke voorwaarden huisvesting EU-arbeidsmigranten in semipermanente voorzieningen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp 822 overige volkshuisvesting
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4.3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2013 10-11-2023 nieuwe regeling

19-02-2013

Gemeenteblad 2013-07b

2013 13.08944