Verordening maatschappelijke participatie 2012-A

Geldend van 02-02-2013 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Laren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening maatschappelijke participatie 2012-A
Citeertitel Verordening maatschappelijke participatie 2012-A
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Maatschappelijke zorg en welzijn
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2019-5842

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet werk en bijstand, art, 8, lid 2
  2. Wet werk en bijstand, art. 35, lid 5
  3. Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tot uiterlijk 1 januari 2013 is deze verordening niet van toepassing op personen als bedoeld in artikel 78w lid 1 van de wet; De verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 is tot 1 januari 2013 uitsluitend van toepassing op personen als bedoeld in artikel 78w lid 1 WWB.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2013 01-01-2012 nieuwe regeling

19-12-2012

Larens Journaal 25-01-2013

Raadsbesluit 2012-46-III