Gedragscode voor de burgemeester en de wethouders van Hoorn

Geldend van 21-10-2004 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gedragscode voor de burgemeester en de wethouders van Hoorn
Citeertitel Gedragscode voor de burgemeester en de wethouders van Hoorn
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp 001 bestuursorganen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet , art. 41c, lid 2
  2. Gemeentewet, art. 69, lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

9940B

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-2004 nieuwe regeling

13-01-2004

Gemeenteblad 2004-31c

2004 04.014a