Regeling vervallen per 01-06-2017

Verordening gemeentelijke rekenkamer

Geldend van 22-04-2010 t/m 31-05-2017 met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2010

Algemeen

Overheidsorganisatie Dronten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening gemeentelijke rekenkamer
Citeertitel Verordening gemeentelijke rekenkamer
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Rekenkamer
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 81a Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

nieuwe regeling

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verordening op de rekenkamercommissie

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-04-2010 01-02-2010 01-06-2017 nieuwe regeling

20-01-2010

Gemeenteblad 2010, nr. 3

B10.000122