Regeling vervallen per 01-01-2024

Erfgoedverordening 2013 gemeente Beek

Geldend van 07-02-2013 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Beek
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Erfgoedverordening 2013 gemeente Beek
Citeertitel Erfgoedverordening 2013 Gemeente Beek
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Monumentenwet 1988, art .12
  3. Monumentenwet 1988, art. 15
  4. Monumentenwet 1988, art. 38
  5. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.1
  6. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Erfgoedverordening 2010 gemeente Beek. Met de inwerkingtreding van de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ‘Ruimtelijke Kwaliteit en Welstand’ gemeente Beek 2022 is een aantal artikelen vervallen per 01-01-2024 vervallen. De nieuwe versie kan worden gevonden op: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR712655/1 .

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2013 01-01-2024 Nieuwe regeling

24-01-2013

Maas- en Geleenbode, 06-02-2013

12bij01174