Erfgoedverordening 2013 gemeente Beek

Geldend van 07-02-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beek
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening 2013 gemeente Beek
Citeertitel Erfgoedverordening 2013 Gemeente Beek
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Monumentenwet 1988, art .12
  3. Monumentenwet 1988, art. 15
  4. Monumentenwet 1988, art. 38
  5. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.1
  6. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Erfgoedverordening 2010 gemeente Beek.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2013 Nieuwe regeling

24-01-2013

Maas- en Geleenbode, 06-02-2013

12bij01174