Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Geldend van 25-12-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerenveen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2016-35834 exb-2016-35835 exb-2016-35836 exb-2016-35837

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Betreft taken en bevoegdheden op het gebied van milieu- en omgevingsrecht in ruime zin in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede taken en bevoegdheden op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2012 nieuwe regeling

15-10-2012

Heerenveense Courant (Crackstate Nijs), 02-01-2013

GF12.20088