Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand 2012

Geldend van 01-01-2013 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Stede Broec
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand 2012
Citeertitel Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1, aanhef, g, art. 8, lid 2, aanhef, d, art. 35, lid 5

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013 01-01-2012 nieuwe regeling

10-12-2012

De Middenstander, 19-12-2012

Onbekend.