Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 17 juni 2004 ter uitvoering van de Eilandsverordening Identificatie en Registratie van Vee en Huisdieren

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 17 juni 2004 ter uitvoering van de Eilandsverordening Identificatie en Registratie van Vee en Huisdieren

Artikel I

In navolging van artikel 4.1 het formulier voor de registratie van vee (zie bijlage 1), het formulier voor de registratie van geiten (zie bijlage 2) en het formulier voor de registratie van huisdieren (zie bijlage 3).

Artikel II

In navolging van de artikelen 4.1 en 4.2 wordt het Register voor Vee en Huisdieren opgezet in dezelfde vorm als de registratieformulieren (zie bijlage 1, 2 en 3).

Artikel III

In navolging van artikel 4.3 worden de identificatie middelen voor het vee 2 oormerken (voor elk oor een) waarbij de grootte afhangt van het soort vee.

Artikel IV

In navolging van artikel 4.3 worden de indentificatie middelen voor de huisdieren een metalen penning welke bevestigd dient te worden aan de halsband van de hond of kat. De eigenaar dient zelf voor de halsband zorg te dragen.

Artikel V

In navolging van artikel 4.4 is de houder van het Register voor Vee en Huisdieren de Agriculture Station van Saba.

Artikel VI

In navolging van artikel 6 worden de volgende tarieven voor registratie en identificatie per 1 oktober 2005 - 1 oktober 2006 als volgt vastgesteld:

Soort dier

Gecastreerd/gesteriliseerd

Niet gecastreerd of gesteriliseerd

Grootvee (ezel, paard, koe)

30,= per dier

30,= per dier

Kleinvee

10,= per dier

10,= per dier

Honden

10,= per dier

100,= per hond

Katten

10,= per dier

100,= per kat

Artikel VII

De toezichthouder, zoals bepaald in artikel 1, punt 9 van de Eilandsveordening Identificatie en Registratie van Vee en Huisdieren, is de afdeling GKMB van het Eilandgebied Saba in samenwerking met de Saba Foundation for the prevention of cruelty to animals.

Artikel VIII

In de periode 16 juni 2004 - 1 oktober 2004 is de import van levende geiten verboden. Het havenpersoneel is belast met het toezicht op de naleving van dit importverbod gedurende de vermeldde periode.

Artikel IX

In navolging van artikel 16 van de Eilandsverordening Identificatie en Registratie van Vee en Huisdieren, worden de volgende personen belast met het toezicht houden op de naleving van in de genoemde verordening opgenomen voorschriften:

James Johnson - Parkranger Saba Conservation Foundation;

Rudolph Johnson - hoofd afdeling GKMB Eilandgebied Saba;

Menno van der Velde - Eilandsecretaris.

Bijlage 1

The Government of the Island Territory of Saba

Office of the Lieutenant Governor

Office of the Island Secretary

Department of Agriculture

Livestock Registration Form

Name __________________________________________________________

Adress __________________________________________________________

Phone Number (Home) ___________ (Work) ___________ (Cell) ___________

What types of livestock do you own?

Type of Animal _________________ Male ______ Female ______ Total ______

Type of Animal _________________ Male ______ Female ______ Total ______

Type of Animal _________________ Male ______ Female ______ Total ______

Type of Animal _________________ Male ______ Female ______ Total ______

What livestock do to you want to register?

Type of Animal _________________ Male ______ Female ______ Total ______

Type of Animal _________________ Male ______ Female ______ Total ______

Type of Animal _________________ Male ______ Female ______ Total ______

Type of Animal _________________ Male ______ Female ______ Total ______

Registration Date ____________________ Renewal date __________________

Identification Numbers (From) __________ (To) __________ Colour __________

Fee Paid ___________________________

If you have any questions, please contact the Agriculture Station, 416-2273.

Thank you for participating in the livestock registration program.

Bijlage 2

The Government of the Island Territory of Saba

Office of the Lieutenant Governor

Office of the Island Secretary

Department of Agriculture

Goat Registration Form

Please register your goat at the Agricultural Station, Windwardside.

Name _______________________________________________________

Address _____________________________________________________

Phone Number (Home) ___________ (Work) ___________ (Cell) ___________

How many goats do you own? Male ______ Female ______ Total ______

How many goats would you like to register?

Male ______ Female ______ Total ______

Registration Date ______________________________________________

Identification Numbers (From) _______________ (To) _________________

Tag Colour ___________________________________________________

Fee Paid _____________________________________________________

Renewal Date (1 year from registration date) _________________________

If you have any questions, please contact the Agriculture Station, 416-2273.

Thank you for participating in the goat registration program.

Bijlage 3

The Government of the Island Territory of Saba

Office of the Lieutenant Governor

Office of the Island Secretary

Department of Agriculture

Pet Registration Form

Please register your pets at the Agriculture Station, Windwardside, 416-2273

Name ___________________________________________________________

Address _________________________________________________________

Phone Number (Home) ___________ (Work) ___________ (Cell) ___________

What types of animals (domestic/pets) do you own?

Type of Animal _________________ Male ______ Female ______ Total ______

Type of Animal _________________ Male ______ Female ______ Total ______

Type of Animal _________________ Male ______ Female ______ Total ______

Which pets do you want to register?

Pet’s Name __________________________________________

Type of Animal ________________ M/F _____ Spayed/Neutered____________

Pet’s Name __________________________________________

Type of Animal ________________ M/F _____ Spayed/Neutered____________

Pet’s Name __________________________________________

Type of Animal ________________ M/F _____ Spayed/Neutered____________

Registration Date ____________________ Renewal date __________________

Fee Paid ___________________________

If you have any questions, please contact the Agriculture Station, 416-2273.

Thank you for participating in the pet registration program.