Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 13, 4e lid, van de Verordening Marien Milieu Saba.

Geldend van 07-04-1997 t/m 09-10-2010

Intitulé

Eilandsbesluit gebruikersheffingen Saba Marien Park 1997

Artikel 1

De gebruikersheffing, als bedoeld in artikel 13, 4e lid, van de Verordening Marien Milieu Saba, bedraagt:

  • a.

    US $ 3.— (NAf 5,40) per SCUBA duiker per duik;

  • b.

    US $ 3.— (NAf 5,40) per persoon die snorkelt.

Artikel 2

Dit eilandsbesluit houdende algemene maatregelen treedt in werking op 7 april 1997.

Artikel 3

Met ingang van 7 april 1997 vervalt het eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 6 februari 1992 (A.B. 1992, no. 5).

Artikel 4

Dit eilandsbesluit wordt aangehaald als “Eilandsbesluit gebruikersheffingen Saba Marien Park 1997”

Artikel 5

Dit eilandsbesluit wordt in het Afkondigingsblad Saba geplaatst.