Regeling outplacement gewezen wethouders

Geldend van 01-01-2000 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeewolde
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling outplacement gewezen wethouders
Citeertitel Regeling outplacement gewezen wethouders
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 147

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2000 nieuwe regeling

18-12-1997

Onbekend.

V101