Regeling vervallen per 01-01-2024

Erfgoedverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2012

Geldend van 07-02-2013 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijk bij Duurstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2012
Citeertitel Erfgoedverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2012 - vastgesteld raad d.d. 29-01-2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1) Gemeentewet, artikel 108 en 149 2) Monumentenwet 1988, artikel 12, 15 en 38 3)Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1 en 2.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2013 01-01-2024 Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Erfgoedverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2010, vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van 2 februari 2010.

29-01-2013

De Wijkse Courant d.d. 06-02-1013, www.wijkbijduurstede.nl, www.overheid.nl

Onbekend