Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 – 2016

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Horst aan de Maas
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 – 2016
Citeertitel Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 – 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013 Onbekend

20-11-2012

Elektr. gem.blad 29-11-2012

Onbekend