Regeling vervallen per 13-06-2013

Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam 2010

Geldend van 05-05-2011 t/m 12-06-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam 2010
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 147 en 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De artikelen 4:10 tot en met 4:13 treden in werking op de achtste dag na de bekendmaking van de bomenlijst. Op dat moment vervallen de artikelen 4.3.1 tot en met 4.3.10 Aanvragen om vergunning als bedoeld in de artikelen 2:10A, eerste lid, 2:11, 2:12, 4:11, 4.3.2 die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van de wijzigingsverordening (vastgesteld door de raad op 28 april 2011 24-2011) worden afgehandeld volgens het recht zolas dat gold voor het tijdstp waarop artikel 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking is getreden.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-2011 13-06-2013 art. 2:9, 2:65

28-04-2011

NIVO 4 mei 2011

24-2011
05-05-2011 01-10-2010 05-05-2011 art. 1:1, 1:2 1:8, 2.1, 2:10A, 2:11, 2:12, 4:11, 4:12, 4.3.2

28-04-2011

NIVO 4 mei 2011

24-2011
31-12-2009 01-10-2010 nieuwe regeling

14-12-2009

NIVO 23 december 2009

94-2009