Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Geldend van 02-01-2006 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Teylingen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college
Citeertitel Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 52 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-2006 nieuwe regeling

03-01-2006

Nieuwsblad Teylingen, 9 mei 2006

Onbekend.