Criteria voor huwelijksvoltrekkingen/registreren partnerschappen in een gekozen locatie

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Intitulé

Criteria voor huwelijksvoltrekkingen/registreren partnerschappen in een gekozen locatie

De criteria waaraan locaties voor huwelijksvoltrekking/registreren partnerschap moeten voldoen zijn gebaseerd op criteria die gelden volgens de gestelde algemene voorwaarden en bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de criteria die de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft opgesteld.Daarnaast gelden criteria die de gemeente Zandvoort aan locaties stelt omdat zij wettelijke voorschriften in acht moet nemen die aan

Criteria voor huwelijksvoltrekkingen/registreren partnerschappen in een gekozen locatie:

Criteria voor huwelijksvoltrekkingen/registreren partnerschappen in een gekozen locatie:

De criteria waaraan locaties voor huwelijksvoltrekking/registreren partnerschap moeten voldoen zijn gebaseerd op criteria die gelden volgens de gestelde algemene voorwaarden en bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de criteria die de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft opgesteld.

Daarnaast gelden criteria die de gemeente Zandvoort aan locaties stelt omdat zij wettelijke voorschriften in acht moet nemen die aan huwelijksvoltrekkingen zijn verbonden.

 • 1.

  Bruidspaar / partners doen een verzoek tot aanwijzing van een locatie. De trouwagenda wordt beheerd door de gemeente Zandvoort.

 • 2.

  De locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Zandvoort.

  • -

   De locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden;

  • -

   De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde en veiligheid;

  • -

   De locatie mag niet in strijd zijn met de goede smaak;

  • -

   De ambtenaar moet zijn / haar werk ongestoord kunnen verrichten;

 • 3.

  De locatie is een gebouw inclusief het terrein dat onderdeel uitmaakt van het gebouw. Een huwelijksvoltrekking/registreren partnerschap in de open lucht is dus in beginsel ook mogelijk.

 • 4.

  In Nederland bestaat een scheiding tussen kerk en staat en om deze reden wordt het niet toegestaan om op een en dezelfde locatie een huwelijk te voltrekken c.q. partnerschap te laten registreren in één ceremonie waarbij het huwelijk/registreren partnerschap tevens wordt ingezegend door een kerk- of geloofsgemeenschap.

Slotbepaling:

De “criteria voor huwelijksvoltrekkingen/registreren partnerschappen in een gekozen locatie” treden in werking op 1 januari 2011 en per gelijke datum komt de “criteria voor huwelijksvoltrekkingen/registreren partnerschappen in een gekozen locatie”, vastgestel d.d. 19 februari 2008, te vervallen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders op 21 september 2010.
de secretaris, de burgemeeste