Regeling vervallen per 19-12-2015

Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Tubbergen-Dinkelland

Geldend van 20-09-2012 t/m 18-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Tubbergen-Dinkelland
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Tubbergen-Dinkelland
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling is vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van Dinkelland en Tubbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-2012 19-12-2015 Correctie fout in Publicatieblad; geen inhoudelijke wijziging

19-09-2012

Publicatieblad 2013, 12 (tekstplaatsing)

n.v.t.
20-09-2012 19-12-2015 Nieuwe regeling

19-09-2012

Publicatieblad 2013, 2 (tekstplaatsing)

Onbekend