Regeling vervallen per 28-12-2012

Wijziging gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer

Geldend van 28-12-2012 t/m 27-12-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Wijziging gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer
Citeertitel Wijziging gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Gemeenteblad 2012-159
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3, lid 1 en artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s
  2. artikelen 173 tot en met 177 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2012 28-12-2012 Onbekend

29-11-2012

Gemeenteblad 2012-159

Onbekend