Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Lansingerland 2012

Geldend van 17-01-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lansingerland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Lansingerland 2012
Citeertitel Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Lansingerland 2012
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening leerlingenvervoer gemeente Lansingerland 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2013 Onbekend

13-11-2012

Heraut, 16 januari 2012

T12.17004