Regeling vervallen per 01-01-2023

Beleidsregels toegang voetgangersgebied Assen

Geldend van 26-02-2004 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Assen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels toegang voetgangersgebied Assen
Citeertitel Beleidsregels toegang voetgangersgebied Assen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp verkeer, vervoer en wegen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wegenverkeerswet 1994, art. 149
  2. Wegenverkeerswet 1994, art. 150
  3. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2004 01-01-2023 nieuwe regeling

21-03-2003

Berichten van de Brink, 25-02-2004

21-10-2003, BB/48390