Regeling vervallen per 01-05-2013

Verordening op de heffing en invordering van leges

Geldend van 04-01-2013 t/m 30-04-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van leges
Citeertitel Legesverordening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de legesverordening 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-2013 01-05-2013 Nieuwe regeling

20-12-2012

Udens Weekblad 27-12-2012

2012/6839