Regeling vervallen per 01-02-2015

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht

Geldend van 20-01-2014 t/m 31-01-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen, hoofdstuk V
  2. Gemeentewet, art. 232, lid 4
  3. Waterschapswet, art. 124, lid 5
  4. Wet waardering onroerende zaken, art. 30, lid 8
  5. Algemene wet bestuursrecht, titel 10.1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2014 01-02-2015 art. 36, 59

19-12-2013

Gemeenteblad, 17-01-2014

1
01-12-2012 20-01-2014 nieuwe regeling

11-09-2012

Gemeenteblad van Utrecht 2012, nr. 89

Besluit college van B&W van 11 september 2012