Sanctiebesluit Paracommerciële Instellingen 2013

Geldend van 21-11-2012 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Sanctiebesluit Paracommerciële Instellingen 2013
Citeertitel Sanctiebesluit Paracommerciële Instellingen 2013
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2012 nieuwe regeling

20-11-2012

Onbekend.

BW/12.1117