Beleidsregel Paracommerciële instellingen 2013

Geldend van 21-11-2012 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Paracommerciële instellingen 2013

Beleidsregel Paracommerciële instellingen 2013

Artikel 1 Recreatieve en educatieve instellingen

Als bijeenkomsten als bedoeld artikel 2:34b, tweede lid van de APV worden aangemerkt:

 • a.

  feestavond voor vrijwilligers (maximaal 1 keer per jaar);

 • b.

  jaarfeest of afsluiting seizoen (maximaal 1 keer per jaar);

 • c.

  overige strikt clubgerelateerde en incidentele feesten voor leden, zoals een barbecuefeest of bingoavond;

 • d.

  nieuwjaarsborrel;

 • e.

  lessen/cursussen;

 • f.

  afstudeerbijeenkomst/diploma-uitreiking;

 • g.

  schoolfeesten voor leerlingen;

 • h.

  ouderavonden;

 • i.

  laatste schooldagviering;

 • j.

  sportdag voor leerlingen en leraren.

  Artikel 2 Sportieve instellingen (incl. studentensportverenigingen)

  Als bijeenkomsten als bedoeld artikel 2:34b, tweede lid van de APV worden aangemerkt:

 • a.

  openstelling kantine voor spelers, aanhang en supporters vanaf een uur vóór tot maximaal een uur nà een wedstrijd of training;

 • b.

  feest ter gelegenheid van een clubkampioenschap;

 • c.

  afscheidsfeest of jubileumfeest van het bestuur/een bestuurslid;

 • d.

  feestavond voor vrijwilligers (max. 1 keer per jaar);

 • e.

  jaarfeest of afsluiting seizoen (max. 1 keer per jaar);

 • f.

  toernooi met afsluitend feest;

 • g.

  overige strikt clubgerelateerde en incidentele feesten voor leden, zoals een barbecuefeest of bingoavond;

 • h.

  nieuwjaarsborrel (alleen voor leden).

  Artikel 3 Sociaal-culturele instellingen

  Als bijeenkomsten als bedoeld artikel 2:34b, tweede lid van de APV worden aangemerkt:

 • a.

  bijeenkomsten/vergaderingen/feesten van en voor verenigingen en stichtingen die gebruik maken van het pand (dus alleen toegankelijk voor de leden en oud-leden);

 • b.

  sociaal-culturele evenementen, waarbij dit evenement centraal staat (ook voor publiek toegankelijk);

 • c.

  Koninginnedag-, sinterklaas- en kerstviering;

 • d.

  jaarvergaderingen;

 • e.

  nieuwjaarsborrel.

  Artikel 4 Instellingen van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard

  Als bijeenkomsten als bedoeld artikel 2:34b, tweede lid van de APV worden aangemerkt bijeenkomsten, vieringen, cursussen en dergelijke die voortvloeien uit het levensbeschouwelijk of godsdienstig karakter van de instelling.

  Artikel 5 Studentenverenigingen

  Indien een studentenverenigingen kan worden aangemerkt als sociaal-culturele instellingen met een bijzonder karakter, worden als bijeenkomsten als bedoeld in artikel 2:34b, tweede lid APV aangemerkt:

 • a.

  bijeenkomsten, debatten, lezingen e.d. van studie- en studentenverenigingen;

 • b.

  afscheidsbijeenkomsten in het kader van afstuderen van leden;

 • c.

  universiteitsfeesten, met nadruk op StOPfeest en Cleveringafeest;

 • d.

  inter-corporale studentenfeesten of studentenfeesten van andere landelijke verbanden van studentenverenigingen;

 • e.

  scholierenfeesten als kennismaking met het studentenleven;

 • f.

  El Cid week

 • g.

  ouderdagen

 • h.

  studentenfeesten, zoals een gala of een Diesviering

 • i.

  eetgelegenheden van studentenverenigingen.