Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Goeree-Overflakkee

Geldend van 09-01-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Goeree-Overflakkee
Citeertitel Verordening procedure voor advisering tegemoetkoming in planschade Goeree-Overflakkee
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening, art. 6.7
  2. Besluit ruimtelijke ordening, art. 6.1.3.3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Dirksland 2008; de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Goedereede; de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Goedereede; de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Middelharnis; en de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Oostflakkee.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2013 nieuwe regeling

02-01-2013

Huis-aan-huiskrant Groot Goeree-Overflakkee, 08-01-2013

Z-13-00351