Regeling vervallen per 03-06-2015

Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee

Geldend van 03-06-2015 t/m 02-06-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-41950 exb-2018-41951 exb-2018-41952

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Algemene plaatselijke verordening gemeente Dirksland 2010; de Algemene plaatselijke verordening Goedereede 2011, met uitzondering van hoofdstuk 5, afdeling 6A (havens) en hoofdstuk 5, afdeling 6B (duiken), de artikelen 5:31a.1 tot en met 5:31b.3; b. artikel 6:1, voor zover het betreft de strafbaarstelling van de artikelen 5:31a.3 tot en met 5:31a.7, 5:31a.13, 5:31a.17, 5:31a.19 tot en 5:31a.21, 5:31b.1 tot en met 5:31b.3; de Algemene plaatselijke verordening gemeente Middelharnis 2011; en de  Algemene plaatselijke verordening 2011 zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Oostflakkee op 16 december 2010. Artikel 6:5 bevat een overgangsbepaling. Ten aanzien van openbare inrichtingen als bedoeld in artikel 2:27 van deze verordening, gelegen op het grondgebied van de voormalige gemeente Oostflakkee, treedt artikel 2:29, eerste en tweede lid, in werking op 1 januari 2014.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

- Besluit beperking verspreiden en aanbieden van gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen Goeree-Overflakkee, in werking getreden op 6 maart 2013

- Besluit verbod straatartiesten e.d. Goeree-Overflakkee, in werking getreden op 6 maart 2013

- Besluit categorieën voorwerpen op de openbare weg Goeree-Overflakkee, in werking getreden op 6 maart 2013

- Besluit beperking rijden met skateboards e.d. Goeree-Overflakkee, in werking getreden op 6 maart 2013

- Besluit beperkte plaatsen waar het is toegestaan vuur aan te leggen, te voeden of te onderhouden Goeree-Overflakkee, in werking getreden op 6 maart 2013

- Besluit beperking kite-, wind- en golfsurfen e.d. Goeree-Overflakkee, in werking getreden op 6 maart 2013

- Besluit beperking plaatsen waar het is toegestaan zich met een vaartuig te bevinden Goeree-Overflakkee, in werking getreden op 6 maart 2013

- Besluit sluitingstijden openbare inrichtingen Goeree-Overflakkee, in werking getreden op 6 maart 2013

- Aanwijzingsbesluit openlijk drankgebruik Goeree-Overflakkee, in werking getreden op 6 maart 2013

- Aanwijzingsbesluit voorkomen van overlast op markten door fiets of bromfiets Goeree-Overflakkee, in werking getreden op 6 maart 2013

- Besluit hondenuitlaatplaatsen Goeree-Overflakkee, in werking getreden op 6 maart 2013

- Besluit beperking plaatsen bedelarij Goeree-Overflakkee, in werking getreden op 6 maart 2013

- Besluit beperking overlast op het strand Goeree-Overflakkee, in werking getreden op 6 maart 2013

- Besluit beperking dieren op het strand Goeree-Overflakkee, in werking getreden op 6 maart 2013

- Nadere regels mestopslag Goeree-Overflakkee, in werking getreden op 6 maart 2013

- Besluit verbod parkeren voertuigen met als doel deze te verkopen of verhandelen Goeree-Overflakkee, in werking getreden op 6 maart 2013

- Besluit verboden parkeren voertuigen voor recreatiedoeleinden e.d. Goeree-Overflakkee, in werking getreden op 6 maart 2013

- Besluit verboden parkeren grote voertuigen Goeree-Overflakkee, in werking getreden op 6 maart 2013

- Besluit verbod verhuren vaartuig e.d. Goeree-Overflakkee, in werking getreden op 6 maart 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2015 03-06-2015 intrekking

23-04-2015

Gemeenteblad, 02-06-2015

Z-14-33832/4557
25-09-2013 02-06-2015 2:27, 2:28, 2:29, 2:30a, 2:34a tot en met 2:34f

30-05-2013

Groot Goeree-Overflakkee, 17-09-2013

Z-13-06113/864
09-01-2013 25-09-2013 nieuwe regeling

02-01-2013

Huis-aan-huiskrant Groot Goeree-Overflakkee, 08-01-2013

Z-13-00345