Aansluiting bij Nationale ombudsman

Geldend van 16-01-2013 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2013

Intitulé

Aansluiting bij Nationale ombudsman

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van de stuurgroep herindeling Goeree-Overflakkee van 29 november 2012;

gelet op gelet op titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet Nationale ombudsman;

besluit:

de Nationale ombudsman vanaf 1 januari 2013 aan te wijzen als ombudsman voor de gemeente Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 2 januari 2013.
 
de griffier,                                                   de voorzitter,
J. Mimpen                                                  C.A. Kleijwegt