Regeling vervallen per 10-12-2014

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen Goeree-Overflakkee

Geldend van 09-01-2013 t/m 09-12-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen Goeree-Overflakkee
Citeertitel Verordening kwijtschelding Goeree-Overflakkee
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 255
  2. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
  3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, art. 28
  4. Wet algemene regels herindeling, hoofdstuk V

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening kwijtschelding 2012 van de voormalige gemeente Goedereede, zoals vastgesteld op 10 november 2011; en de Verordening kwijtschelding 2012 van de voormalige gemeente Dirksland, zoals vastgesteld op 22 december 2011, met dien verstande dat ze van toepassing blijven op kwijtscheldingsverzoeken die betrekking hebben op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2012.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2013 10-12-2014 nieuwe regeling

02-01-2013

Huis-aan-huiskrant Groot Goeree-Overflakkee, 08-01-2013

Z-13-00340