Reclamebeleid

Geldend van 18-07-2006 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Aalsmeer
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reclamebeleid
Citeertitel Reclamebeleid
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding onbekend. Publicatiedatum onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2006 nieuwe regeling

18-07-2006

De Nieuwe Meerbode

-