Regeling vervallen per 01-01-2018

Verordening Wmo-adviesraad Best

Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Best
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Wmo-adviesraad Best
Citeertitel Verordening WMO-adviesraad
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Welzijn
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wmo, artikel 9, 11 en 12 en Gemeentewet, artikel 150

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2007 01-01-2018 Onbekend

11-12-2006

Groeiend Best, 2007-03-01

Onbekend