Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam en Rozenburg

Geldend van 01-01-1998 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam en Rozenburg
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam en Rozenburg
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Gemeenteblad 1998-79
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Brandweerwet 1985, art.1 en 13
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 93, en op voet van dat artikel bij K.B. d.d. 06.11.97 nr. 97.005389 aan de Cooperatieve Industriele Brandweerzorg U.A. verleende machtiging
  3. Gemeentewet, art. 173 t/m 177

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1998 Onbekend

30-10-1997

Gemeenteblad 1998-79

Raadsstuknummer: 1997-218