Regeling vervallen per 23-03-2024

Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Hellevoetsluis-Rotterdam

Geldend van 18-02-2010 t/m 22-03-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Hellevoetsluis-Rotterdam
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Hellevoetsluis-Rotterdam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Gemeenteblad 2010-24
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1 en 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Wet op de Archeologische Monumentenzorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2010 23-03-2024 Onbekend

22-09-2009

Gemeenteblad 2010-24

Onbekend