Regeling vervallen per 27-12-2012

Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam

Geldend van 01-11-2011 t/m 26-12-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Gemeenteblad 2010-145
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Brandweerwet 1985, artikel 1 en artikel 13; Gemeentewet, artikelen 173 tot en met 177;
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 93; en op de, op de voet van dat artikel bij Koninklijk Besluit d.d. 6 november 1997

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2011 27-12-2012 Onbekend

09-09-2010

Gemeenteblad 2010-145

Onbekend