Algemene subsidieverordening Zeeland 2013

Geldend van 15-07-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening Zeeland 2013
Citeertitel Algemene subsidieverordening Zeeland 2013
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Subsidie
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art 143 en art. 152 Algemene Wet Bestuursrecht, art. 4:23

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2017 Art. 3 en toelichting

07-07-2017

prb-2017-3106

17011414
17-05-2014 15-07-2017 Art. 1, 5 en de Toelichting op art. 5

25-04-2014

Provinciaal Blad, 2014, 325

14001583
17-05-2014 Nieuwe regeling

Provinciaal Blad, 2012, 32

12016145