Regeling vervallen per 01-01-2015

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2011 t/m 2014 van de gemeente Oirschot

Geldend van 27-10-2011 t/m 31-12-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Oirschot
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2011 t/m 2014 van de gemeente Oirschot
Citeertitel Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2011 t/m 2014 van de gemeente Oirschot
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Lokaal Gezondheidsbeleid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet publieke gezondheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-2011 01-01-2015 Nieuw beleid

29-09-2011

Elektronisch gemeenteblad Officiële publicaties, 19-10-2011

BRS