Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen

Geldend van 21-06-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Organisatietype overheidrg:NederlandseAntillen
Officiële naam regeling Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen
Citeertitel Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp strafrecht
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het bij Koninklijk besluit van 4 September 1868, No. 18 (P.B. 1868, no. 16) vastgestelde Wetboek van Strafregt voor de kolonie Curaçao. Bij de Landsverordening van de 9de januari 1958, houdende bepalingen met betrekking tot de benaming van wetboeken, in de Nederlandse Antillen geldende, P.B. 1958, no. 2, is de huidige naam vastgesteld. In de regeling zoals die oorspronkelijk luidde, waren artikelleden niet genummerd. Bij latere toevoeging van genummerde artikelleden is soms verzuimd de al bestaande leden van een nummer te voorzien. Daardoor hebben sommige artikelen zowel genummerde als ongenummerde leden. De bij de wijzigingsregeling van 19-5-1954 (P.B. 1954, no. 50) ingevoegde bepalingen die betrekking hebben op de straf van plaatsing in een landswerkinrichting, zijn nog niet in werking getreden. De bij de wijzigingsregeling van 6-2-1962 (P.B. 1962, no. 21) ingevoegde bepalingen die betrekking hebben op de ter beschikking stelling, zijn nog niet in werking getreden. Abusievelijk is bij de wijzigingsregeling van 2-10-1973 (P.B. 1973, no. 169) een nieuw artikel, genummerd artikel 89, ingevoegd tussen het al bestaande artikel 89 en artikel 90.Abusievelijk is bij de wijzigingsregeling van 28-3-2000 (P.B. 2000, no. 28) bepaald dat in het tweede lid van artikel 258 “het woord “drie” (wordt) vervangen door: zes”. Anders dan in artikel 258, eerste lid, onder 2°, komt het woord “drie” niet voor in het tweede lid. De wijziging kon daarom niet worden doorgevoerd. Abusievelijk is bij de wijzigingsregeling van 15-3-2001 (P.B. 2001, no. 24) bepaald dat in artikel 495, eerste lid, onder 3°, een wijziging wordt aangebracht. Daarbij is over het hoofd gezien dat dat onderdeel bij de wijzigingsregeling van 2-10-1973 (P.B. 1973, no. 169) is geschrapt, zonder vernummering van het daarop volgende onderdeel 4°. Nu de wijziging kennelijk betrekking heeft op laatstgenoemd onderdeel, is daarin de bedoelde wijziging aangebracht. Het tijdstip van inwerkingtreding van de oorspronkelijke regeling is vastgesteld bij landsbesluit van 22-8-1917 (P.B. 1918, no. 6). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 6-7-1918 (P.B. 1918, no. 61) is vastgesteld bij landsbesluit van 7-10-1919 (P.B. 1919, no. 70). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 16-10-1922 (P.B. 1923, no. 2) is vastgesteld bij landsbesluit van 12-10-1923 (P.B. 1923, no. 71). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 3-3-1923 (P.B. 1923, no. 36) is vastgesteld bij landsbesluit van 12-10-1923 (P.B. 1924, no. 36). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 6-11-1923 (P.B. 1924, no. 4) is vastgesteld bij landsbesluit van 12-10-1923 (P.B. 1924, no. 36). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 30-8-1933 (P.B. 1933, no. 89) is vastgesteld bij landsbesluit van 8-9-1933 (P.B. 1933, no. 93). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 13-3-1935 (P.B. 1935, no. 52) is vastgesteld bij landsbesluit van 21-12-1938 (P.B. 1938, no. 117). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 1-4-1939 (P.B. 1939, no. 20) is vastgesteld bij landsbesluit van 30-8-1939 (P.B. 1939, no. 73). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 21-12-1942 (P.B. 1942, no. 237) is vastgesteld bij landsbesluit van 23-7-1943 (P.B. 1943, no. 112). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 4-9-1951 (P.B. 1951, no. 134) is vastgesteld bij landsbesluit van 27-12-1952 (P.B. 1952, no. 177). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 31-10-1958 (P.B. 1958, no. 152) is vastgesteld bij landsbesluit van 16-11-1960 (P.B. 1960, no. 212). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 12-3-1959 (P.B. 1959, no. 33) is vastgesteld bij landsbesluit van 17-4-1959 (P.B. 1959, no. 49).Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 10-3-1965 (P.B. 1965, no. 44) is vastgesteld bij landsbesluit van 1-10-1973 (P.B. 1973, no. 169).Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 12-4-1965 (P.B. 1965, no. 63) is vastgesteld bij landsbesluit van 1-10-1973 (P.B. 1973, no. 169). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 26-1-1968 (P.B. 1968, no. 18) is vastgesteld bij landsbesluit van 27-5-1986 (P.B. 1986, no. 67). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 21-8-1968 (P.B. 1968, no. 132) is vastgesteld bij landsbesluit van 16-10-1970 (P.B. 1970, no. 121). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 18-7-1983 (P.B. 1983, no. 77) is vastgesteld bij landsbesluit van 10-8-1983 (P.B. 1983, no. 89). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 28-9-1994 (P.B. 1994, no. 114) is vastgesteld bij landsbesluit van 15-4-1996 (P.B. 1996, no. 42). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 27-6-1996 (P.B. 1996, no. 73) is vastgesteld bij landsbesluit van 6-8-1999 (P.B. 1999, no. 116). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 28-9-1994 (P.B. 1994, no. 114) is vastgesteld bij landsbesluit van 15-4-1996 (P.B. 1996, no. 42). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 11-9-1997 (P.B. 1997, no. 237) is vastgesteld bij landsbesluit van 25-9-1997 (P.B. 1997, no. 251). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 23-12-1997 (P.B. 1997, no. 319) is vastgesteld bij landsbesluit van 13-7-1998 (P.B. 1998, no. 133). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 28-12-1998 (P.B. 1998, no. 252) is vastgesteld bij landsbesluit van 8-3-1999 (P.B. 1999, no. 45). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 29-12-1998 (P.B. 1998, no. 255) is vastgesteld bij landsbesluit van 27-6-2000 (P.B. 2000, no. 64). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 28-3-2000 (P.B. 2000, no. 28), met uitzondering van artikel 438a, is vastgesteld bij landsbesluit van 31-3-2000 (P.B. 2000, no. 31). Het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 438a is vastgesteld bij landsbesluit van 28-5-2002 (P.B. 2002, no. 80) op 1-6-2002.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2008 art. 4, 4a, 5, 11, 32, titel IV, art. 47, 48a, 48b, 84a, 84b, 90a, 90b, 113a, 122a, 122b, titel III, art. 124a, 124b, 124c, 128a, 128b, 136a, 141, 146, 146a, 167, 167bis, 167a, 167ter, 167b, 167c, 167d, 167e, 167f, 179a, 179b, 182a, 182b, 182bis, 182c, 182ter, 182d, 182c, 182e, 211, 230, 295a, 295b, 298, 301a, 302a, 318a, 318b, 324, 325, 370, 399a, 399b, 399c, 430a, 430b, titel XXXA, art. 435a, 435b, 435c, 435d

10-06-2008

P.B. 2008, no. 46

Onbekend