Regeling vervallen per 31-12-2010

Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand

Geldend van 04-03-2010 t/m 30-12-2010

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand
Citeertitel Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 8 eerste lid, onderdeel b Wet werk en bijstand
  2. artikel 18 van de Wet werk en bijstand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-2010 31-12-2010 nieuwe regeling

22-02-2010

Weekblad Gilze en Rijen, 03-03-2010

Onbekend