Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht

Geldend van 01-08-2019 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Stichtse Vecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht
Citeertitel Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 81oa.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het betreft een nieuwe regeling. Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervallen de Verordening rekenkamercommissie Maarssen 2006, vastgesteld bij raadsbesluit van 13 november 2006, de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Breukelen 2006, vastgesteld bij raadsbesluit van 25 oktober 2005 en de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Loenen 2006, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 november 2005.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2019 01-01-2024 1e wijziging

01-07-2019

gmb-2019-161134

Onbekend.
01-01-2013 01-08-2019 Nieuwe regeling

27-11-2012

Nieuwsblad voor Vecht-, Amstel- en Rijnstreek, 06-12-2012

SV98