Regeling vervallen per 01-01-2015

Beleidsregels bijzondere bijstand 2010

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels bijzondere bijstand 2010
Citeertitel Beleidsregels bijzondere bijstand 2010
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

WWB, art 35 lid 1 en WWB art. 15

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Richtlijn B074 is vervangen en B073, B152, B153, B154 en B155 zijn vervallen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013 01-01-2015 Wijziging: bijlage bij art. 9 van beleidsregels bijzondere bijstand 2010

27-11-2012

Udens Weekblad 05-12-2012

College 27-11-2012