Regeling vervallen per 01-01-2024

Legesverordening Noord-Brabant 2012

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Legesverordening Noord-Brabant 2012
Citeertitel Legesverordening Noord-Brabant 2012
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp leges, financieel kader
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 220 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 artikel 10, bijlage 1

11-11-2022

prb-2022-13820

5158971
01-07-2022 01-01-2023 artikel 10, bijlage

12-11-2021

prb-2021-13154

4968119
01-01-2021 01-01-2022 artikel 2, bijlage 1

13-11-2020

prb-2020-8933

4785912
01-01-2020 01-01-2021 bijlage 1

13-12-2019

prb-2019-8448

Onbekend.
01-01-2019 01-01-2020 bijlage 1

14-12-2018

prb-2018-9738

4430180
07-03-2018 01-01-2019 bijlage 1

23-02-2018

prb-2018-1695

4320914
01-01-2018 07-03-2018 bijlage 1

15-12-2017

prb-2018-115

4281392
01-01-2017 01-01-2018 artikel 10, bijlage

16-12-2016

prb-2016-7056

4111003
01-01-2016 01-01-2017 bijlage

13-11-2015

Provinciaal Blad, 2015, 145

Statenvoorstel 69/15
10-03-2015 01-01-2015 01-01-2016 bijlage

06-03-2015

Provinciaal Blad, 2015, 22

Statenvoorstel 7/15
01-01-2015 01-01-2015 Tarieventabel

14-11-2014

Provinciaal Blad, 2014, 151

Statenvoorstel 63/14
01-01-2014 01-01-2015 Tarieventabel

15-11-2013

Provinciaal Blad, 2013, 186

Statenvoorstel 85/13
03-07-2013 01-01-2014 Tarieventabel, tarieven 6.1 Natuurbeschermingswet 1998

21-06-2013

Provinciaal Blad, 2013, 107

Statenvoorstel 41/13
01-10-2012 03-07-2013 nieuwe regeling

21-09-2012

Provinciaal Blad, 2012, 244

Statenvoorstel 19/12