Regeling vervallen per 21-01-2016

Welstandsnota Lisse 2012

Geldend van 07-06-2012 t/m 20-01-2016

Intitulé

Welstandsnota Lisse 2012

 

De raad van de gemeente Lisse;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2012, nr 5773;

gelet op het bepaalde in artikel van de Gemeentewet;

Besluit :

Vaststellen van de Welstandsnota Lisse 2012 waar welstandsvrije gebieden zijn aangewezen.

De Welstandsnota Lisse 2012 is onderaan de regeling als pdf te downloaden.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van 31 mei 2012.
B. Blonk mevrouw A.W.M. Spruit
griffier voorzitter

Bijlagen

Welstandsnota Lisse 2012