Verordening Maatschappelijke Participatie Schoolgaande Kinderen gemeente Brummen

Geldend van 19-01-2013 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Maatschappelijke Participatie Schoolgaande Kinderen gemeente Brummen
Citeertitel Verordening Maatschappelijke Participatie Schoolgaande Kinderen gemeente Brummen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2013 01-01-2013 nieuwe regeling

29-11-2012

GemeenteThuis d.d. 18 januari 2013

V12.00003