Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012

Geldend van 28-12-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Kaag en Braassem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012
Citeertitel Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 7.13
  2. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening commissie bezwaar- en klaagschriften 2009 De eerste verordening tot wijziging van de Verordening commissie bezwaar- en klaagschriften Kaag en Braassem

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2016 art. 2

26-09-2016

gmb-2016-185747

Onbekend.
22-11-2012 28-12-2016 Nieuwe regeling

12-11-2012

Witte Weekblad, 21-11-2012

12.096