Erfgoedverordening Sittard-Geleen 2012

Geldend van 15-11-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening Sittard-Geleen 2012
Citeertitel Erfgoedverordening Sittard-Geleen 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147, eerste lid en artikel149 van de Gemeentewet; de artikelen 12, 15 en 38 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

incl. toelichting

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2012 nieuwe regeling

13-09-2012

De Trompetter dd 7 nov. 2012

2012/80a