Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart Stichtse Vecht

Geldend van 30-11-2012 t/m heden

Intitulé

Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart Stichtse Vecht

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

  • Artikel 38 van de Monumentenwet 1988;

  • Artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling;

  • het collegevoorstel van 4 september 2012;

  • gehoord de werksessie van 2 oktober 2012;

besluit

de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de voormalige gemeenten Maarssen, Loenen, Abcoude en Breukelen geldend verklaren voor de gemeente Stichtse Vecht voor zover deze betrekking heeft op het grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht.

Ondertekening

30 oktober 2012
Griffier Voorzitter

Rapport

kaartbijlage 1_overzicht 4 gemeenten arch verwkaart_A0 .pdf

kaartbijlage 3a gemeente Breukelen N-deel arch verwkaart_A0.pdf

kaartbijlage 3bgemeente Breukelen Z-deel arch verwkaart_A0.pdf

kaartbijlage 4a gemeente Loenen N-deel arch verwkaart_A0.pdf

kaartbijlage 4b gemeente Loenen Z-deel arch verwkaart_A0.pdf

kaartbijlage 5 gemeente Maarssenl arch verwkaart_A0.pdf

kaartbijlage 8 Breukelen detail verwkaart_A0.pdf

kaartbijlage 9 Nieuwer ter Aa detail verwkaart_A3.pdf

kaartbijlage 10 Kockengen detail verwkaart_A2.pdf

kaartbijlage 11 Loenen aan de Vecht detail verwkaart_A0.pdf

kaartbijlage 12 Loenersloot detail verwkaart_A3.pdf

kaartbijlage 13 Nieuwersluis_A3.pdf

kaartbijlage 14 Nigtevecht detail verwkaart_A2.pdf

kaartbijlage 15 Vreeland detail verwkaart_A2.pdf

kaartbijlage 16 Maarssen detail verwkaart_A0.pdf

kaartbijlage 17 Oud Zuilen detail verwkaart_A2.pdf

kaartbijlage 18 Tienhoven_Oud Maarsseveen detail verwkaart_A.pdf

kaartbijlage 19 Legenda detailverwachtingskaarten _A3.pdf

kaartbijlage 21a gemeente Breukelen N-deel beleidsadvieskaar.pdf

kaartbijlage 21b gemeente Breukelen Z-deel beleidsadvieskaar.pdf

kaartbijlage 22a gemeente Loenen N-deel beleidsadvieskaart_A.pdf

kaartbijlage 22b gemeente Loenen Z-deel beleidsadvieskaart_A.pdf

kaartbijlage 23 gemeente Maarssen beleidsadvieskaart_A0.pdf

Tekstbijlage 3 Rapport Vechtgemeenten Arch monumenten.pdf

Tekstbijlage 4 Rapport Vechtgemeenten_catalogus vindplaatsen.pdf

Tekstbijlage 5 Rapport Vechtgemeenten - Catalogus onderzoeks