Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregel bevel Wet bodembescherming Noord-Brabant

Geldend van 22-11-2013 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Beleidsregel bevel Wet bodembescherming Noord-Brabant
Citeertitel Beleidsregel bevel Wet bodembescherming Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp bodem
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
  2. Wet bodembescherming, art. 43

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2013 01-01-2024 Art. 2, 11, 22

19-11-2013

Provinciaal Blad, 2013, 165

S3471551
01-11-2012 22-11-2013 nieuwe regeling

23-10-2012

Provinciaal Blad, 2012, 265

S3103999